TRIPLE-P

Elke van de genoemde vormen van ondernemen zijn gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de TRIPLE-P-benadering.

 

PROFIT
gaat over het genereren van winst, want het allereerste doel van een organisatie is om financieel gezond te zijn. Anders zal je niet overleven. Toch zijn er ook andere aspecten die hiertoe behoren; denk ook aan het locatiebeleid, werkgelegenheid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, investering in de infrastructuur en de economische effecten van je producten of diensten.

PEOPLE
heeft betrekking op het menselijke aspect van je organisatie, het sociaal-ethische gebied. Denk hierbij aan je personeelsbeleid, waar werving en selectie onder valt, maar ook opleidingstrajecten voor je medewerkers, competentiemanagement en de wijze van beoordeling. Tot People behoort ook het naleven en bevorderen van universele mensenrechten (VN) en het respecteren van werknemersrechten (ILO). Dit laatste betreft de Vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen; verbod op dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie met betrekking tot werk en beroep; het recht op arbeidszekerheid, een leefbaar loon en veilige en gezonde werkomstandigheden; en het in acht nemen van het maximale aantal werkuren. Eveneens behoort eerlijke handel tot deze P: streven naar eerlijke handel voor de toeleveranciers. Het gaat om het betalen van een eerlijke prijs, en eventueel het bieden van een meerprijs, voorfinanciering, afnamegaranties, etc.

PLANET
Het milieu is natuurlijk een groot onderdeel hiervan, maar ook de ontwikkeling van schonere producten, de manier van omgang met genetische manipulatie, en de mate waarin je duurzame technologie toepast behoren allemaal tot deze P. Ook van belang is rekening houden met het welzijn van dieren en respecteren van dierenrechten.

 

Prev OUR ENVIRONMENT
Next ONDERNEMEN
Disclaimer This disclaimer ("Disclaimer", "Agreement") is an agreement between Website Operator ("Website Operator", "us", "we" or "our") and you ("User", "you" or "your"). This Disclaimer sets forth the general guidelines, terms and conditions of your use of the schutter.eu website and any of its products or services (collectively, "Website" or "Services"). Representation Any views or opinions represented in this Website belong solely to the Content creators and do not represent those of people, institutions or organizations that the Website Operator or creators may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated. Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual. Content and postings You may not modify, print or copy any part of the Website. Inclusion of any part of this Website in another work, whether in printed or electronic or another form or inclusion of any part of the Website in another website by embedding, framing or otherwise without the express permission of Website Operator is prohibited. Indemnification and warranties While we have made every attempt to ensure that the information contained on the Website is correct, Website Operator is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from the use of this information. All information on the Website is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information, and without warranty of any kind, express or implied. In no event will Website Operator, or its partners, employees or agents, be liable to you or anyone else for any decision made or action taken in reliance on the information on the Website or for any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such damages. Furthermore, information contained on the Website and any pages linked to and from it are subject to change at any time and without warning. We reserve the right to modify this Disclaimer relating to the Website or Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Disclaimer on the Website. When we do we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website after any such changes shall constitute your consent to such changes. Policy was created with WebsitePolicies. Acceptance of this disclaimer You acknowledge that you have read this Disclaimer and agree to all its terms and conditions. By accessing the Website you agree to be bound by this Disclaimer. If you do not agree to abide by the terms of this Disclaimer, you are not authorized to use or access the Website. Contacting us If you have any questions about this Disclaimer, please contact us. This document was last updated on June 3, 2019